Activities

MOU Exchange Between Mayor of BMC & President of CCIC

उद्योग वाणिज्य संघ-चितवन र भरतपुर महानगरपालिका विच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर

उद्योग वाणिज्य संघ-चितवन र भरतपुर महानगरपालिका विच ब्यवसायीक कर संकलन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि संझौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

क्षेत्रिय उवासंघहरुलाई कम्प्युटर हस्तान्तरण

उद्योग वाणिज्य संघ–चितवन अन्तर्गत रहेका माडी उद्योग वाणिज्य संघ–माडी र ईच्क्षाकामना उद्योग वाणिज्य संघ–मुग्लिङलाई एक एक थान कम्प्युटर हस्तान्तरण गरियो ।