Notice board

५७ औं वार्षिक साधारण सभा एवं अधिवेशन ।

Final Voter List for Election - 2080 <<CLICK HERE TO VIEW>>

साधारण सभाको तयारि गर्नुका साथै संघमा आवद्ध सदस्यज्यूहरुको सुविधालाई समेत मध्येनजर राख्दै संघको सचिवालय साधारण सभा सम्पन्न हुने समय सम्मका लागि सार्वजनिक विदाको दिनमा समेत खुला रहने जानकारी गराईन्छ ।